Výkon, kvalita
a spolehlivost

STAVÍME VĚTRNÉ PARKY

Postavili jsme 2. největší
větrný park v České republice

Máme bohaté zkušenosti s návrhem, přípravou, realizací a provozováním větrných elektráren. Měli jsme kompletně na starost stavbu druhého největšího větrného parku v Čechách, ve Václavicích, včetně jeho přípravy, tvorby projektové dokumentace, řízení a realizace stavby, připojení na distribuční síť a kolaudace.

Umíme vybrat vhodnou lokalitu, provézt měření větru a následně zajistit větrnou studii, ze které vzejde velice přesná predikce budoucí výroby elektrické energie. Tým našich expertů větrné elektrárny navrhne a naprojektuje, včetně dopravní studie, která zajistí transport komponentů větrných elektráren z výrobních závodů na stavbu.

Každá jedna moderní větrná elektrárna o výkonu 7MW vyrobí za rok cca 15 GWh energie a ročně ušetří 14 000 tun CO2.

O SMARTTECH ENERGY

Jsme špička v oboru,
chceme dále růst

PROČ SI VYBRAT NÁS

Výhody

Výstavbou větrných parků přispíváme k čisté energetice a ochraně životního prostředí. Každý projekt je pro nás jedinečný, proto se přizpůsobujeme specifickým potřebám každé lokality a zaměřujeme se na podporu rozvoje obcí. Náš tým zkušených odborníků má hluboké znalosti v oblasti výstavby větrných parků a obnovitelných zdrojů energie. Jsme připraveni realizovat projekty jakéhokoli rozsahu a složitosti.

Udržitelná energetika

Podpora obcí a rozvoj lokality

Individuální přístup

Tým
odborníků

SMARTTECH ENERGY

Měření rychlosti větru

Měření rychlosti větru je prvním zásadním krokem v procesu realizace záměru na stavbu větrné elektrárny a výsledek tohoto měření je pro další rozhodnutí velice důležitý.

Musí splňovat ty nejpřísnější normy a standardy. I když jsou k dispozici větrné mapy a sofistikované počítačové simulace chování větru pro danou lokalitu, tato data jsou vždy zatížena velikou nejistotou. Žádná z těchto metod proto nenahradí fyzické měření větru, protože jedině tak lze získat kvalitní data. Toto měření by mělo probíhat po dobu minimálně 12 měsíců. Získaná data se následně zapracují do tzv. větrné studie.

VTE Václavice

Z pozice generálního dodavatele jsme zajistili výstavbu druhého největšího větrného parku v České republice, který se nachází ve Václavicích u Hrádku nad Nisou na Liberecku.